Đăng bài trên web lotus thế nào ?

Để đăng bài trên Lotus từ nền tảng Website, bạn tới giao diện “Trang chủ”, khung nhập nội dung bài viết sẽ      hiển thị ở ngay đầu trang.
Tại đây, bạn có thể trực tiếp nhập      nội dung bài viết, click các biểu tượng phía dưới góc bên trái để chèn thêm Photo, Video, hoặc liên kết.
Hoặc, bạn có thể click nút “Đăng bài” ở ngay bên dưới để lựa chọn các định dạng khác cho bài viết.
 

TOP