Token không hợp lệ được xử lý thế nào?

Token không hợp lệ là Token được sinh ra từ các hoạt động, nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm các tiêu chuẩn của Lotus.
Đối với Token không hợp lệ, các biện pháp sau đây sẽ được chúng tôi áp dụng:
- Đóng băng Token:
+ Khi NSD sử dụng một số tính năng, dịch vụ trên Lotus nhưng hệ thống chưa trừ Token trực tiếp, trong trường hợp này một lượng Token khả dụng nhất định sẽ được đóng băng nhằm tránh xung đột với các trường hợp sử dụng Token khác.
+ Khi có các hành vi bất thường (spam, auto boot …) thì Lotus có thể đóng băng tạm thời lượng Token được sinh ra để xác minh.
+ Khi có khiếu nại hoặc tranh chấp, Lotus có quyền đóng băng Token để chờ xử lý.
- Trừ Token: Token được ghi nhận là Token tạm tính nhưng sau khi xác thực không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trừ khỏi tài khoản của NSD. Ví dụ: nội dung vi phạm bản quyền, hoặc Token được sinh ra từ những hoạt động spam, click đọc bài liên tục, lượt xem không hợp lệ …
- Phạt Token: NSD vi phạm tiêu chuẩn, quy định của cộng đồng của Lotus có thể sẽ bị trừ Token. Số lượng Token bị trừ này sẽ bị đốt ( hoặc gọi là “Burn”) vĩnh viễn, không ai được nhận số Token này, bao gồm cả Nhà Phát Triển.
- Token âm: Khi Token đã sử dụng bị phát hiện không hợp lệ và bị trừ, có thể có trường hợp số Token bị trừ lớn hơn số Token có trong tài khoản của NSD, khi đó tài khoản của NSD sẽ thể hiện giá trị âm.

TOP