Token như thế nào được tính là hợp lệ?

Token hợp lệ là Token sinh ra từ các hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn của Lotus.
Đối với các hành vi bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn như bị nghi ngờ là spam, auto boot ... hệ thống Lotus có thể đóng băng tạm thời lượng Token được sinh ra từ hoạt động đó cho đến khi xác thực xong.
Các hành động không tuân thủ quy định của pháp luật, không phù hợp với tiêu chuẩn của Lotus thì tài khoản Token của NSD sẽ không nhận được Token hoặc nếu đã nhận thì sẽ bị thu hồi hoặc trừ Token.
 

TOP