Hướng dẫn tính năng Photo/video

Photo/Video

Chèn ảnh và video vào bài viết:

Click “Photo/Video” chọn ảnh từ kho của thiết bị rồi click “Tiếp theo”.

TOP