Viết blog ở đâu

Khi bạn lựa chọn bài viết theo định dạng “Viết Blog”, hệ thống sẽ chuyển sang trang viết blog.
Một bài Blog tại Lotus sẽ bao gồm: Tiêu đề, Photo/Video minh họa (không bắt buộc), Mô tả cover và nội dung Blog (không giới hạn số từ).
Sau khi hoàn thành bài Blog, bạn click “Đăng bài” để đăng bài ngay, hoặc click “Lưu tạm” để chỉnh sửa    bổ sung và đăng vào một dịp khác.


Bạn có thể quản lý các bài Blog của mình tại giao diện “Trang cá nhân” mục Blog theo hướng dẫn bên dưới.

TOP